Zasłużeni Powstańcy Warszawscy

Stan wiedzy na dzień 11.07.2014

Powstańcze Biogramy

Andrzejewski Bogusław „Czarny Jacek” (29.06.1923 – 20.11.1985)

W czasie okupacji organizator podziemnej drużyny harcerzy. Aresztowany w 1942 roku przebywał na „Pawiaku” aż do kwietnia 1943 roku. W czasie powstania organizował łączność na Powiślu, Mokotowie Śródmieściu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami.

Pochowany w kwaterze 60, rząd 11, grób 7

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Bułat Kazimierz (30.03.1926 – 17.08.2005)

Żołnierz WP, był absolwentem szkoły w Riazaniu. Walczył ze swym oddziałem na szlaku I Armii WP. Brał udział w Desancie przez Wisłę na Czerniaków. W czasie działań wojennych mianowany do stopnia podpułkownika.

Pochowany w kwaterze 78A, rząd 7, grób 14

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Drzewica-Dobrowolski Witold Maria „Witek” (08.12.1931 - 20.08.2004)

Był łącznikiem rejonu „Litwin”. Walczył w Śródmieściu w rejonie ulic Wilczej i Poznańskiej. Mianowany kapralem a potem porucznikiem. Po opuszczeniu Warszawy z ludnością cywilną, trafił do obozu w Pruszkowie. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim i innymi.

Pochowany w kwaterze 78A, rząd 8, grób 5

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Jędrzejak Roman „Szary” (25.05.1921 - 12.03.1999)

Od 1941 roku w AK. Brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjno-bojowych. W Powstaniu walczył w zgrupowaniu „Kampinos” na lotnisku Bielańskim oraz Dworcu Gdańskim, gdzie został ranny. W 1945 służył w Wojsku Polskim w stopniu porucznika. Na terenie Zielonej Góry był znanym działaczem Unii Chrześcijańsko – Społecznej. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Pochowany w kwaterze 7, rząd 2, grób 23

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Lewandowski Jan „Aleksander” (27.04.1926 - 02.01.1999)

Do Armii Krajowej wstąpił w 1943 roku. Ukończył szkołę podchorążych w st. kaprala. W Powstaniu walczył w ramach batalionu „Łukasiński” na Starym Mieście a następnie w batalionie „Kiliński”w Śródmieściu w walkach o „Pastę”. Dwukrotnie ranny. Po kapitulacji Powstania został wywieziony do obozu jenieckiego. Po zakończeniu wojny przybywa do Zielonej Góry. Awansował do stopnia porucznika. Odznaczony Krzyżem Walecznych i innymi odznaczeniami.

Pochowany w kwaterze 1, rząd 2, grób 8

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Łukasiewicz Czesław „Pawełczyk” (18.08.1926 – 18.06.2007)

Żołnierz AK zgrupowania „Gurt”. W ramach zgrupowania „Kampinos” walczył na Bielanach w stopniu starszego sierżanta. Po kapitulacji wywieziony został do Stalagu. Mianowany porucznikiem. Odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym i innymi odznaczeniami.

Pochowany w kwaterze 148, rząd 6, grób 10

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Maculewicz Jan „Janeczek” (24.12.1920 - 30.10.2007)

Żołnierz AK. Powstaniec Warszawski

Pochowany w kwaterze 134, rząd 7, grób 1

***************

Opęchowski Jerzy „Jurek” (07.04.1928 - 24.09.2007)

W konspiracji od 1941 roku. Zajmował się kolportażem podziemnej prasy. W czasie Powstania w zgrupowaniu „Bartkiewicz”, walczył w Śródmieściu przy zdobywaniu gmachu „Pasty”. Po Powstaniu wywieziony został do obozu jenieckiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej i innymi odznaczeniami.

Pochowany w kwaterze 134, rząd 5, grób 1

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Pietraszkiewicz Michał „Cichy” (02.01.1921 - 27.11.2005)

Żołnierz zgrupowania „Kampinos”. Brał udział w walkach o lotnisko i Dworzec Gdański. Po kapitulacji przebywał w obozie jenieckim. Mianowany do stopnia porucznika. Odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz innymi odznaczeniami.

Pochowany w kwaterze 3, rząd 1, grób 8

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Staszczyszyn Grzegorz (03.04.1926 - 30.09.2000)

Żołnierz WP, brał udział w Powstaniu walcząc w II Pułku Lotniczym „Kraków”. Prowadził zrzuty z żywnością i bronią.

Pochowany w kwaterze 78A, rząd 1, grób 1

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Urbaniak Władysława „Wiśka” (05.06.1928 - 07.11.2000)

Harcerka. Walczyła jako sanitariuszka w batalionie „Kiliński”. Po kapitulacji została wywieziona do Niemiec. Odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej oraz innymi odznaczeniami

Pochowana w kwaterze 7, rząd 5, grób 17

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Wolanin-Błaszczak Janina (05.10.1924 - 22.12.2010)

Absolwentka szkoły oficerskiej w Riazaniu. Na szlaku bojowym I Armii Wojska Polskiego dowodziła kompanią moździerzy. Po wybuchu Powstania Warszawskiego brała udział w Desancie przez Wisłę. Podczas walk na Czerniakowie została ciężko ranna i trafiła do szpitala. Po upadku Powstania uciekła ze szpitala a następnie wróciła do czynnej służby w wojsku. Od 1951 roku mieszkanka Zielonej Góry, działaczka społeczna, Honorowy Obywatel Miasta. Awansowała do stopnia podpułkownika. Odznaczona Krzyżem Virtuti Militari i innymi odznaczeniami.

Pochowana w kwaterze 19, rząd 3, grób 5

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Ziętek Maria Jolanta „Jola” (15.12.1926 - 02.02.2002)

Od 1943 roku w Szarych Szeregach. W czasie Powstania pełniła funkcję sanitariuszki i łączniczki w batalionie „Kiliński”. Brała udział w walkach oddziału w Śródmieściu. Została ranna a następnie przeszła kanałami na Czerniaków. Po kapitulacji została przewieziona do szpitala w Bautzen w Niemczech. Odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym i innymi odznaczeniami.

Pochowana w kwaterze 78A, rząd 2, grób 19

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************

Mleczek Jan „Janek” (03.04.1928 – 01.02.2005)

W Szarych Szeregach od wiosny 1944 roku. Pełnił służbę w ramach małego sabotażu. W czasie Powstania otrzymał przydział do batalionu „Pięść”. Pełnił służbę łącznika, budował barykady, donosił amunicję. Po kapitulacji osadzony został w obozie w Pruszkowie a następnie wywieziony do Niemiec. Odznaczony Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej i innymi odznaczeniami.

Pochowany w Jędrzychowie - kwaterze 13, rząd 20, grób 7

Biogram opracował Cieśla Wiesław „Wacek” na podstawie Kroniki Koła Terenowego Związku Powstańców Warszawy.

***************