Kontakt

Zarząd „Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich” Spółka z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 23 informuje, że od dnia 1 maja 2019r. spółka przejmuje za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Pogrzebowego zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dzielnicy Nowe Miasto położonymi na terenach sołectw:
 Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Ochla, Zawada, Przylep, Zatonie, Jarogniewice i Łężyca.

Biura zarządcy mieszczą się w siedzibie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Zielonej Górze przy ulicy Masarskiej 13 oraz w budynku Administracji cmentarzy w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej (nowy cmentarz).

Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarzy można załatwić w dni powszednie w biurach:

  • Miejskiego Zakładu Pogrzebowego przy ul. Masarskiej 13:

    od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 16.00, w soboty od 9.00 – 13.00

  • Administracji cmentarzy przy ul. Wrocławskiej:

    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 16.00, w soboty od 9.00 – 13.00

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

  • biuro przy ulicy Masarskiej 13 – (068) 320 22 35
  • biuro przy ulicy Wrocławskiej – (068) 329 20 60
  • dyżurny (transport zwłok) – całodobowy – 601 798 365

INFORMUJEMY, ŻE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE DZIELNICY NOWE MIASTO W ZIELONEJ GÓRZE NIE ULEGAJĄ ZMIANIE.