Administracja cmentarza – MZP

Jako zarządca Cmentarzy Komunalnych w Zielonej Górze w pełni nimi administrujemy.

  • Prowadzimy szczegółową ewidencję osób zmarłych, pochowanych na tutejszych cmentarzach.
  • Administrujemy miejscami grzebalnymi.
  • Przyjmujemy opłaty przedłużające prawo do grobu.
  • Wykonujemy groby murowane, grobowce zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Prowadzimy sprzedaż miejsc grzebalnych na pochówki tradycyjne i urnowe.