Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, powstało 30 stycznia 1989 roku, w odpowiedzi na potrzeby społeczne i oczekiwania żyjących wówczas Powstańców Wielkopolskich.

W Zielonej Górze istniejemy od 1994 r.

Kilka słów o TPPW 1918/19. Najważniejsze cele wpisane w Statut naszego Towarzystwa to:

  • krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, w wyniku którego do Macierzy powróciły ziemie stanowiące kolebkę państwa polskiego,
  • popularyzowanie wśród młodego pokolenia Polaków wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu Powstańców

    Cele te są realizowane między innymi poprzez:

  • współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej i ludźmi dobrej woli w organizowaniu uroczystości rocznicowych, w sprawowaniu opieki nad grobami weteranów, pomnikami i tablicami pamiątkowymi oraz miejscami walk Powstania Wielkopolskiego (w woj. lubuskim jest to Babimojszczyzna),
  • organizowanie odczytów i prelekcji upowszechniających dzieje Powstania i sylwetki jego uczestników, zwłaszcza w szkołach oraz w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a także w muzeach okręgowych, regionalnych,
  • inspirowanie działalności badawczej i wydawniczej (Towarzystwo jest wydawcą kilku książek i rocznika oświatowo-historycznego „Wielkopolski Powstaniec”; współdziała w tym zakresie również z masmediami),
  • organizowanie konkursów, wystaw i innych imprez poświeconych Powstaniu Wielkopolskiemu,
  • wspieranie wychowawczej działalności szkół, drużyn harcerskich oraz innych instytucji noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego,
  • dokumentowanie historii Powstania Wielkopolskiego poprzez pozyskiwanie dokumentów, fotografii i pamiątek związanych z powstaniem we współpracy w tym zakresie z muzeami, instytucjami nauki i kultury.

W ramach Towarzystwa działają obecnie trzy Oddziały: Wielkopolski, Kujawsko-Pomorski i Lubuski – skupiające koła działające na terenie ww. województw, a także samodzielne koła w Warszawie, Szczecinie i Legnicy. Ogółem do Towarzystwa należy ponad 1600 członków skupionych w 63 kołach. Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

Różne formy kilkunastoletniej działalności Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego potwierdziły już słuszność powołania Towarzystwa, jego idei i obranych celów. I tyle tytułem przybliżenia naszego środowiska. Ponieważ w ostatnich latach nastąpił wzrost społecznego zainteresowania dziejami Powstania Wielkopolskiego. Wiele rodzin sięga do rodzinnych korzeni, przywołuje fakt uczestniczenia przodków w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918/1919 roku, sięga do tradycji i wartości zrodzonych w tamtych latach. Dlatego wspomniane na początku koło nr 5 TPPW pragnąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom już od kilku lat prowadzi 1 listopada oraz 27 grudnia akcję „Znicz na grobach Powstańców Wlkp.” W tym celu ustaliliśmy na bazie dostępnych danych listę pochowanych w Zielonej Górze Powstańców. Obecnie znajduje się na niej 37 nazwisk. Sądzimy jednak, że liczba ta nie jest pełna gdyż w latach 70-tych mieszkało w naszym mieście jeszcze ponad stu uczestników Powstania Wlkp.

Wierzymy, że dział „Zasłużeni” pozwoli przybliżyć mieszkańcom naszego miasta, szczególnie młodzieży nie tylko Powstańców Wlkp. pochowanych w Zielonej Górze, ale także w przyszłości pochowanych tutaj Powstańców Warszawskich, Więźniów Obozów Koncentracyjnych, Sybiraków, Żołnierzy Armii Podziemnych, Żołnierzy walczących na Wschodzie i Zachodzie, Pionierów Zielonej Góry i innych.