Aktualności

DANE DO PRZELEWU:

     

ODBIORCA:

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
ul. Westerplatte 23
65-078 Zielona Góra

BANK: GBS Gorzów Wlkp. Oddział Zielona Góra
NR KONTA:  22 8363 0004 0091 7555 2000 0001

   

Opłaty za miejsca na cmentarzach można uiścić przelewem na konto bankowe
W tytule przelewu należy podać następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby Zmarłej,
  • datę zgonu,
  • rodzaj opłaty (10 lub 20 lat),
  • w przypadku płatności w ratach  - nr wpłacanej raty,
  • imię, nazwisko i adres wpłacającego.