Opłaty związane z wjazdem na cmentarz

Nazwa usługi Cena brutto
Samochód osobowy Cena 55,00 zł
Inne pojazdy do 2,5 tony Cena 85,00 zł
Samochód z osobą niepełnosprawną - bezpłatnie Cena 0,00 zł
Samochód z osobą pow. 75 lat - bezpłatnie Cena 0,00 zł
Miesięczny ryczałt (10 wjazdów) innych pojazdów do 2,5 t dla jednego pojazdu Cena 450,00 zł
Miesięczny ryczałt (pow. 10 wjazdów) innych pojazdów do 2,5 t dla jednego pojazdu Cena 800,00 zł
Samochód ciężarowy powyżej 2,5 tony Cena 300,00 zł