Opłaty za miejsca na cmentarzu

Nazwa usługi Cena brutto
Grób osoby dorosłej na 20 lat z możliwością rozłożenia na raty (płatne w ciągu roku): Cena 850,00 zł
- 4 raty Cena 212,50 zł
- 2 raty Cena 425,00 zł
Grób osoby dorosłej na 10 lat bez możliwości rozłożenia na raty Cena 425,00 zł
Grób dziecka do 6 lat na 20 lat z możliwością rozłożenia na raty (płatne w ciągu roku): Cena 690,00 zł
- 4 raty Cena 172,50 zł
- 2 raty Cena 345,00 zł
Grób dziecka do 6 lat na 10 lat bez możliwości rozłożenia na raty Cena 345,00 zł
Grób ziemny urnowy na 20 lat Cena 600,00 zł
Grób z odzysku dla osoby dorosłej na 20 lat Cena 2200,00 zł
Grób z odzysku dla dziecka do 6 lat na 20 lat Cena 1500,00 zł