Cmentarze

Stary cmentarz

ul. Wrocławska

map_stary

legenda

Nowy cmentarz

ul. Wrocławska

Mapa_mzp

Cmentarz Jędrzychów

map_jedrzychow

Cmentarz Chynów

map_chynow

Zarząd „Zielonogórskich Zakładów Usług Miejskich” Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 23 informuje, że od dnia 1 maja 2019r. spółka przejmuje za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Pogrzebowego zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Dzielnicy Nowe Miasto położonymi na terenach sołectw:
 Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Ochla, Zawada, Przylep, Zatonie, Jarogniewice i Łężyca.