O firmieNasza ofertaAkcesoria pogrzeboweCennikPoradyZasłużeniPobierz wniosekKontakt

AktualnościMiejsca PamięciRegulaminPogrzebyWyszukaj gróbZapal wirtualną świeczkęOpieka nad grobami
Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o.

w Zielonej Górze

 

CENNIK USŁUG

CMENTARNO-POGRZEBOWYCH

obowiązujący od  26 czerwca 2014 roku

NAZWA USŁUGI

CENA BRUTTO

 Usługa pogrzebowa 
 - osoby dorosłej na Cmentarzach przy ulicy  Wrocławskiej

295,00 zł

 - osoby dorosłej na Cmentarzach na Jędrzychowie i Chynowie

440,00 zł

 - dziecka do lat 6

240,00 zł

 - na terenie gminy wiejskiej  Zielona Góra

650,00 zł

 Usługa cmentarna  

 - opłata za wyznaczenie miejsca, dokonanie czynności rejestracyjnych, sprawdzenie prawidłowości wykonania usługi zgodnie z przepisami BHP oraz porządku i estetyki po  przygotowaniu miesca do pochówku.                                    

- opłata za wydanie zwłok do kremacji, odbiór urny z prochami

110,00 zł

 

 

150,00 zł

 Wynajem kaplicy
 - na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej (stary)

250,00 zł

 - na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej (nowy)

335,00 zł

 Przechowanie zwłok w chłodni
 - za pierwsze trzy doby

65,00 zł

 - za każdą kolejną dobę powyżej trzeciej 

40,00 zł

 - w trumnie za pierwsze trzy doby

70,00 zł

 - w trumnie za każdą kolejną dobę powyżej trzeciej 

35,00 zł

 Wynajem wózka (melex) do  pogrzebu

300,00 zł

 Koszty administracyjno-techniczne na terenie gminy wiejskiej Zielona Góra

400,00 zł

 Wynajem Sali "Ostatnie Pożegnanie" 
 - na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej (stary)

190,00 zł

 - na Cmentarzu Komunalnym przy ul.  Wrocławskiej (nowy)

250,00 zł

 Usługi grabarskie
 - wykop grobu ziemnego:
      ▪ I - sza głębokość (grób zwykły)

200,00 zł

      ▪ I - sza głębokość na części zagospodarowanej / z odzysku

330,00 zł

      ▪ II - ga głębokość  (grób głębinowy)

325,00 zł

     ▪ II - ga głębokość na części      zagospodarowanej / z odzysku

515,00 zł

▪ III - cia głębokość pod grobowcem / grobem murowanym

425,00 zł

▪ III - cia głębokość (grób ziemny)

615,00 zł

        dla dziecka do lat 6 lub urny

115,00 zł

        dla dziecka do lat 6 lub urny na częci zagospodarowanej / z odzysku

145,00 zł

 - dopłata do wykopu niestandardowego

54,00 zł

 - dopłata do wykopu w okresie zimowym:
      ▪ do grobu zwykłego lub głębinowego

80,00 zł

      ▪ do grobu dziecka do lat 6 lub urny

40,00 zł

 - dochowanie do grobowca (włożenie trumny)

- włożenie urny do niszy

300,00 zł

 

45,00 zł

 Usługi transportowe
 -na  terenie Zielonej Góry - ryczałt
      ▪ przewóz zwłok na noszach w godz. 7.00-15.00

170,00 zł

      ▪ przewóz zwłok na noszach w godz. 15.00-7.00 oraz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne

250,00 zł

      ▪ przewóz zwłok dziecka do lat 6

90,00 zł

      ▪ przewóz zwłok w trumnie

170,00 zł

      ▪ przewóz trumny

40,00 zł

      ▪ przewóz trumny dziecka do lat 6

10,00 zł

      ▪ przewóz zwłok w trumnie hermetycznej (wynajem skrzyni)

300,00 zł

 - na terenie kraju
      ▪ do 100 km - za każdy kilkometr

1,69 zł

            + praca kierowcy - ryczałt w dni robocze

55,00 zł

            + praca kierowcy w dni świąteczne i soboty

80,00 zł

      ▪ od 101 km do 300 km za każdy kilometr

1,45 zł

            + praca kierowcy do 8 godzin 

65,00 zł

            + praca kierowcy powyżej 8 godzin do 12 godzin

144,00 zł

            + praca kierowcy powyżej 12 godzin do 24 godzin

260,00 zł

            + praca w sobotę i dni świątecznie 

25,00%

      ▪ powyżej 300 km

1,40 zł

            + praca kierowcy do 8 godzin 

100,00 zł

            + praca kierowcy powyżej 8 godzin do 12 godzin

190,00 zł

            + praca kierowcy powyżej 12 godzin do 24 godzin

280,00 zł

            + praca kierowcy do 1,5 doby

350,00 zł

            + praca w sobotę i dni świątecznie 

- przewóz księdza na pogrzeb

25,00%

80,00 zł

 Przygotowanie zwłok do pogrzebu
 - bez ubioru (włożenie do trumny)

58,00 zł

 - z ubiorem 

200,00 zł

 - z ubiorem ze szpitala 

300,00 zł

 - z ubiorem po sekcji zwłok

- ubiór dziecka wraz z włozeniem do trumny

300 zł - 500 zł

96,30 zł

 - makijaż zerowy (podstawowa kosmetyka twarzy)

70,00 zł

 - makijaż kolorowy

100,00 zł

 - golenie

40,00 zł

 - podcięcie wąsów lub brody

30,00 zł

 - zamknięcie ust i oczu

50,00 zł

 Praca żałobnika (za roboczogodzinę) poza terenem cmentarzy

45,00 zł

 Załatwienie w imieniu Klienta
 - prawa do zasiłku pogrzebowego - ZUS

40,00 zł

 - nekrologu

25,00 zł

 Opłaty związane z ustawieniem nagrobka
 - wydanie zezwolenia na postawienie nagrobka

60,00 zł

 - utylizacja nagrobka

50,00 zł

 Przyjęcie zwłok do chłodni

75,00 zł

 Wydanie zwłok z chłodni

85,00 zł

 Udostępnienie Zwłok rodzinie

32,00 zł

 Inne usługi świadczone na grobach  
 - ustawienie obudowy

59,00 zł

 - podsypanie grobu ziemnego

35,00 zł

 - rozbiórka pomnika przeznaczonego do utylizacji - pojedynczy / podwójny (50 zł. rabatu do pogrzebu)  

320 zł / 460 zł

- rozbiórka pomnika dziecka do lat 6, przeznaczonego do utylizacji

115,00 zł

 

Za pogrzeby wykonywane w soboty ustala się dopłatę w wysokości 30% od usług wykonywanych w sobotę 

 

 Ekshumacja szczątek z grobu powyżej 15 lat od pochówku
 - z 1 głębokości (z grobu zwykłego, 1 osoba)

645,00 zł

 - z 2 głębokości (z grobu głębinowego, 1 osoba)

695,00 zł

 - z 1 i 2 głębokości (z grobu głębinowego 2 osoby)

900,00 zł

 Ekshumacja szczątków z grobu poniżej 15 lat od pochówku
 - z 1 głębokości (z grobu zwykłego, 1 osoba)

970,00 zł

 - z 2 głębokości (z grobu głębinowego, 1 osoba)

1 120,00 zł

 - z 1 i 2 głębokości (z grobu głębinowego 2 osoby)

1 500,00 zł

 Ekshumacja zwłok 
 - z grobu poniżej 15 lat od pochówku z 1 głębokości i szczątek po 15 latach od pochówku z 2 głębokości

1 200,00 zł

 - dziecka do lat 6 z dochówkiem do istniejącego grobu bez naruszania szczątków znajdujących się w grobie

- urny z dochówkiem do istniejącego grobu bez naruszania szczątków znajdujących się w grobie

- ekshumacja dziecka do lat 6 na zewnątrz

- ekhumacja urny na zewnątrz

330,00 zł

 

300,00 zł

 

350,00 zł

150,00 zł

 Ponowny pochówek w innym miejscu cmentarza
 - szczątek (powyżej 15 lat od ostatniego pochówku)
      ▪ na 1 głębokość

289,00 zł

      ▪ na 2 głębokość

364,00 zł

      ▪ na 3 głębokość

440,00 zł

 - zwłok (poniżej 15 lat od ostatniego pochówku)
      ▪ na 1 głębokość

396,00 zł

      ▪ na 2 głębokość

535,00 zł

      ▪ na 3 głębokość

663,00 zł

 Dochówek powyżej 20 lat od ostatniego pochówku
 - obniżenie szczątków z 1 głębokości na 2 głębokość z dochówkiem na 1 głębokość

600,00 zł

 - obniżenie szczątków z 1 głębokości na 3 głębokość z dochówkiem na 2 głębokość

810,00 zł

 - obniżenie szczątków z 1  i 2 głębokości na 3 głębokość z dochówkiem na 2 głębokość

1 180,00 zł

 Ustalenie prawa do szczątek / zwłok

64,00 zł

 Opłata za nadzór nad wykonywaną czynnością usługi pogrzebowej

290,00 zł

 Opłata za nadzór nad wykonaniem usługi przez prywatnego przedsiębiorcę
 - dochówek powyżej 20 lat od ostatniego pochówku (obniżenie szczątków z 1 głębokości na 2 lub 3 głębokość z dochówkiem)

300,00 zł

 - ekshumacja szczątków z grobu powyżej 20 lat od ostatniego pochówku

250,00 zł

 - ekshumacja szczątków z grobu poniżej 20 lat od ostatniego pochówku

400,00 zł

 - ponowny pochówek w innym miejscu cmentarza

      ▪ szczątek powyżej 20 lat od ostatniego pochówku

180,00 zł

      ▪ zwłok poniżej 20 lat od ostatniego pochówku

300,00 zł

            + dopłata przy pochówku na innym cmentarzu (Jędrzychów, Chynów)

50,00 zł

 - budowa grobu murowanego (grobowca)

1 400,00 zł

 Opłata za miejsce - grób osoby dorosłej
 - na 20 lat / z możliwością rozłożenia na raty

850,00 zł

      ▪ 4 raty

212,50 zł

      ▪ 3 raty

2 x 283 zł, 1 x 284 zł

      ▪ 2 raty

425,00 zł

 - na 10 lat / bez możliwości rozłożenia na raty

425,00 zł

 Opłata za miejsce - grób dziecka do lat 6
 - na 20 lat / z możliwością rozłożenia na raty

690,00 zł

      ▪ 4 raty

172,50 zł

      ▪ 3 raty

230,00 zł

      ▪ 2 raty

345,00 zł

 - na 10 lat / bez możliwości rozłożenia na raty

345,00 zł

 Opłata za miejsce - grobowiec
 - 1 miejscowy na 90 lat

8 000,00 zł

 - 2 miejscowy na 90 lat

10 900,00 zł

 Opłata za miejsce - grób ziemny urnowy
 - na 20 lat / bez możliwości rozłożenia na raty

440,00 zł

 Opłata za miejsce - grób z odzysku
 - na 20 lat dla osoby dorosłej

1 100,00 zł

 - na 20 lat dla dziecka do lat 6

920,00 zł

 Opłata za niszę w Kolumbarium
 - na 90 lat

740,00 zł

 Sprzedaż grobów murowanych / grobowców / nisz urnowych
 Grobowiec 1 miejscowy, 2 komorowy

9 535,00 zł

 Grobowiec 2 miejscowy, 4 komorowy

15 760,00 zł

 Nisza w Kolumbarium (2 urny)

2 560,00 zł

 Grób murowany

4 000,00 zł

 Opłata za wjazd na teren Cmentarzy
 Samochód osobowy

55,00 zł

 Inne pojazdy do 2,5 tony

85,00 zł

 Samochód z osobą niepełnosprawną

darmowy

 Samochód z osobą w wieku powyżej 75 lat

darmowy

 Miesięczny ryczałt (10 wjazdów) innych  pojazdów do 2,5 tony

310,00 zł

 Miesięczny ryczałt (powyżej 10 wjazdów) innych pojazdów powyżej 2,5 tony

600,00 zł

 Samochód ciężarowy powyżej 2,5 tony

140,00 zł

 Opłaty za opiekę nad grobami
 Pakiet 1 (grób pojedyńczy) wykonywany  jednorazowo

80,00 zł

 Pakiet 2 (grób pojedyńczy) wykonywany jednorazowo

100,00 zł

 Pakiet 1A (grób rodzinny) wykonywany jednorazowo

90,00 zł

 Pakiet 2A (grób rodzinny) wykonywany jednorazowo

105,00 zł

 Pakiet 1 wykonywany 3 x w roku

200,00 zł

 Pakiet 1 wykonywany 6 x w roku

310,00 zł

 Pakiet 1 wykonywany 12 x w roku

550,00 zł

 Pakiet 1A wykonywany 3 x w roku

220,00 zł

 Pakiet 1A wykonywany 6 x w roku

360,00 zł

 Pakiet 1A wykonywany 12 x w roku

620,00 zł

 Pakiet 2 wykonywany 3 x w roku

270,00 zł

 Pakiet 2 wykonywany 6 x w roku

400,00 zł

 Pakiet 2 wykonywany 12 x w roku

730,00 zł

 Pakiet 2A wykonywany 3 x w roku

290,00 zł

 Pakiet 2A wykonywany 6 x w roku

420,00 zł

 Pakiet 2A wykonywany 12 x w roku

790,00 zł

 Usunięcie śniegu z pomnika

25,00 zł

 Mycie pomnika lastriko

80,00 zł

 Mycie pomnika podwójnego

130,00 zł

 Mycie pomnika granit

60,00 zł

 Inne usługi na indywidualne zlecenie

indywidualnie

 Opłata za reklamę mulitimedialną
 Reklama w 1 punkcie emisji
      na miesiąc emisji

50,00 zł

      na 6 miesięcy emisji

250,00 zł

      na 12 miesięcy emisji

500,00 zł

 Reklama w 2 punktach emisji

      na miesiąc emisji

70,00 zł

      na 6 miesięcy emisji

350,00 zł

      na 12 miesięcy emisji

700,00 zł

 Reklama w 3 punktach emisji
      na miesiąc emisji

100,00 zł

      na 6 miesięcy emisji

500,00 zł

      na 12 miesięcy emisji

1 000,00 zł

 

 

 

 "Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich" sp. z o.o.
65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23 tel. 0683221052
Miejski Zakład Pogrzebowy - ul. Masarska 13 tel. 0683202235
Administracja Cmentarzy - ul. Wrocławska tel. 0683208218, 0683292064
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze
KRS - 0000085630, NIP - 929-011-81-62, REGON - 970047810
GBS I Oddział w Zielonej Górze 22 8363 0004 0091 7555 2000 0001
Wysokość kapitału zakładowego - 11.633.000,00
Copyright © 2007 MZP, Projekt i wykonanie: amb software Sp. z o.o.