Terminarz pogrzebów

Data Godzina
wystawienia
zwłok / urny w kaplicy
Godzina
rozpoczęcia
ceremonii pogrzebowej
Godzina
wyprowadzenia
zwłok / urny z kaplicy
Imię Nazwisko Kwatera Cmentarz
22.09.2018 13:00 13:20 13:30 ALICJA SKARBIŃSKA 13J Jędrzychów
22.09.2018 12:10 12:30 12:40 RYSZARD ROMAN DROZD 61 Wrocławska Stary
22.09.2018 11:30 11:50 12:00 MIKOŁAJ BLINKOWSKI 1K Wrocławska Stary
22.09.2018 10:50 11:10 11:20 GRAŻYNA BARTOSIAK 9 Wrocławska Stary
22.09.2018 10:10 10:30 10:40 ALICJA DURAN - Wrocławska Nowy
22.09.2018 09:30 09:50 10:00 JANUSZ PIETRASZKIEWICZ 55 Wrocławska Nowy