Opłaty za miejsca na cmentarzu

Nazwa usługi Cena brutto
Grób osoby dorosłej na 20 lat z możliwością rozłożenia na raty (płatne w ciągu roku): Cena 850,00 zł
- 4 raty Cena 212,50 zł
- 3 raty: 2 raty x 283,00 zł i 1 rata x 284,00 zł Cena 284,00 zł
- 2 raty Cena 425,00 zł
Grób osoby dorosłej na 10 lat bez możliwości rozłożenia na raty Cena 425,00 zł
Grób dziecka do 6 lat na 20 lat z możliwością rozłożenia na raty (płatne w ciągu roku): Cena 690,00 zł
- 4 raty Cena 172,50 zł
- 3 raty Cena 230,00 zł
- 2 raty Cena 345,00 zł
Grób dziecka do 6 lat na 10 lat bez możliwości rozłożenia na raty Cena 345,00 zł
Grobowiec 1 miejscowy Cena 8000,00 zł
Grobowiec 2 miejscowy Cena 10900,00 zł
Grób ziemny urnowy na 20 lat Cena 440,00 zł
Grób z odzysku dla osoby dorosłej na 20 lat Cena 1100,00 zł
Grób z odzysku dla dziecka do 6 lat na 20 lat Cena 920,00 zł
Nisza w kolumbarium Cena 1400,00 zł
Grób murowany jednomiejscowy dwukomorowy Cena 2500,00 zł
Grób murowany urnowy Cena 1800,00 zł